Έντυπα

Η εμπειρία και η εξειδίκευση δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία μας να σχεδιάζει έντυπα οποιασδήποτε μορφής, από μια αφίσα ή ένα διαφημιστικό φυλλάδιο, μέχρι και τον κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών μιας εταιρείας.

About The Author

Προμάχων 8 & Πετμεζά
14121, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα

 

T: 210/8056800 (Τηλ. Κέντρο)
F: 210/8056806
E: g.gazepidis@profilmedia.gr
E: contact@profilmedia.gr
W: http://www.profilmedia.gr

Tags: ΕΝΤΥΠΑ & ΕΚΔΟΣΕΙΣ