Δημιουργικά

Με διάφορες μεθόδους συνδυάζει επιτυχημένα, σύμβολα, εικόνες, χρώματα ή και λέξεις και δημιουργεί μια οπτική αναπαράσταση των ιδεών και των μηνυμάτων με σκοπό την καλύτερη προβολή των προϊόντων ή των υπηρεσιών του πελάτη.

About The Author

Προμάχων 8 & Πετμεζά
14121, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα

 

T: 210/8056800 (Τηλ. Κέντρο)
F: 210/8056806
E: g.gazepidis@profilmedia.gr
E: contact@profilmedia.gr
W: http://www.profilmedia.gr

Tags: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΜΑΚΕΤΕΣ