Εταιρικός Σχεδιασμός

Η PROFILMEDIA αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την εικαστική εικόνα των επιχειρήσεων στη συνολική προσπάθεια για την ενίσχυση και αναβάθμιση του εταιρικού προφίλ τους και τη σωστή προβολή των δραστηριοτήτων τους.

About The Author

Προμάχων 8 & Πετμεζά
14121, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα

 

T: 210/8056800 (Τηλ. Κέντρο)
F: 210/8056806
E: g.gazepidis@profilmedia.gr
E: contact@profilmedia.gr
W: http://www.profilmedia.gr

Tags: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ